Tachtig procent van alle kinderen in Malawi maakt de lagere school af. Van de overige twintig procent hebben de meesten nog nooit een voet in een klaslokaal gezet. Bijna vijftigduizend kinderen moeten nog in het onderwijssysteem worden opgenomen. Daarom is juist onderwijs een speerpunt van het Goede Doel. Want ‘onderwijs’, zo stelde Nelson Mandela, ‘is het meest krachtige wapen om de wereld mee te verbeteren’.

2017: kleuterscholen in Mkanda en Phalombe

mkanda-nursery

In 2017 concentreert het Goede Doel zich op kleuterscholen in de dorpen  Mkanda en Phalombe. Het zijn zogenaamde ‘Nanny-projecten’ voor kinderen tot zes jaar en als voortraject van het basisonderwijs. Essentieel in beide scholen is dat kinderen een voedzame maaltijd krijgen, want net voor kleine kinderen is het belangrijk om ondervoeding te voorkomen en te zorgen dat hun lichaam en hersenen zich normaal kunnen ontwikkelen.
Met de leerkrachten wordt ook flink gewerkt aan de taalontwikkeling van de kleintjes. De ouders worden nauw bij het onderwijs betrokken. Ook  zij volgen onderwijs, gericht op lezen en schrijven. De met hulp van het Goede Doel gebouwde scholen zijn de ontmoetingscentra van Mkanda en Phalombe.

2017: Lerarenhuis in Mkanda

zschoonmaakactie

In 2015 voltooide Het Goede Doel samen met Save the Children en de Malawiaanse overheid een volledige basisschool in het dorp Mkanda. In 2017 start, met een gift van Wilde Ganzen, de bouw van een lerarenhuis. Omdat Mkanda op anderhalf uur lopen van de stad ligt, was het niet gemakkelijk om onderwijzers te vinden die dagelijks anderhalf uur heen, en anderhalf uur terug wilden lopen. Met een eigen woning, een lerarenhuis, moet het mogelijk zijn om een aantal onderwijzers vast aan de school te verbinden.