schoolkinderen-phalombe-3-napa

Het Goede Doel kan niet zonder uw steun. Uw bijdrage aan onze projecten is dan ook zeer welkom.

Steunt u onze projecten in Malawi? Maak uw donatie dan over naar rekeningnummer:

NL 63 INGB 0006 2132 88
t.n.v. Stichting Het Goede Doel Tilburg.

De mogelijkheid bestaat om een overeenkomst te sluiten voor een periodieke gift in geld. Zo’n periodieke gift is aftrekbaar voor de belasting.
Download de overeenkomst voor periodieke gift: Overeenkomst periodieke gift

‘Niemand werd ooit arm door te geven’. (Dagboek van Anne Frank)

Lees hier onze jaarrekeningen:
Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018