Tachtig procent van alle kinderen in Malawi maakt de lagere school af. Van de overige twintig procent hebben de meesten nog nooit een voet in een klaslokaal gezet. Bijna vijftigduizend kinderen moeten nog in het onderwijssysteem worden opgenomen. Daarom is onderwijs een van de speerpunten van het Goede Doel. Want ‘onderwijs’, zo stelde Nelson Mandela, ‘is het meest krachtige wapen om de wereld mee te verbeteren’. Ook werken we in 2018 aan twee nieuwe projecten die grote impact kunnen hebben op het leven in werken in Malawi.

2018: kleuterscholen in Mkanda en Phalombe

mkanda-nursery

In 2018 concentreert het Goede Doel zich op kleuterscholen in de dorpen Mkanda en Phalombe. Het zijn zogenaamde ‘Nanny-projecten’ voor kinderen tot zes jaar, als voortraject van het basisonderwijs. Essentieel in beide scholen is dat kinderen een voedzame maaltijd krijgen, want juist voor kleine kinderen is het belangrijk om ondervoeding te voorkomen en te zorgen dat hun lichaam en hersenen zich normaal ontwikkelen.
Met de leerkrachten wordt intensief gewerkt aan de taalontwikkeling van de kleintjes. De ouders worden nauw bij het onderwijs betrokken. Ook zij volgen onderwijs, gericht op lezen en schrijven. De met hulp van het Goede Doel gebouwde scholen zijn de ontmoetingscentra van Mkanda en Phalombe.

 

de gevulde waterkruik
-de gevulde waterkruik-

2018/2019 Nieuw project: Calabash watertank project

Het Calabash watertank project realiseren we in samenwerking met Wilde Ganzen. Het doel is tweeledig: schoon drinkwater en het opleiden van lokale mensen tot metselaars van de speciaal ontwikkelde watertank. De scholing biedt deze jonge metselaars een toekomst in Malawi.

de gevulde waterkruik
-de gevulde waterkruik-

Zij kunnen onderhoud plegen maar vooral ook zorgen voor uitbreiding van het aantal tanks in de eigen omgeving en in andere dorpen. Om zo effectief mogelijk te werken, wordt er gebruik gemaakt van plaatselijke materialen. Tijdens de training worden ook 10 opvangtanks voor regenwater gebouwd, die schoon drinkwater bieden. Daardoor lopen kinderen bijvoorbeeld minder risico’s op ziektes waardoor ze ook minder verzuimen op school. En hoewel het eerste doel schoon drinkwater is, kunnen de tanks een waardevolle ondersteuning vormen in tijden van droogte. Malawi wordt geregeld door droogte geteisterd, met als gevolg mislukte oogsten en hongersnood.
Opvang van regenwater in deze tanks is een oplossing van cruciaal belang in die tijden van schaarste.

de gevulde waterkruik
-de gevulde waterkruik-

2018/2019 Nieuw project: verbetering landbouwmethoden

Het tweede project doen we samen met de stichting ‘Beter Malawi’ en met de plaatselijke bevolking van Mkanda/Thondwe. In het project leren de plaatselijke boeren een andere aanpak voor het bebouwen van hun land. De boeren werken nog steeds volgens traditionele (en vertrouwde) landbouwmethoden die niet voldoende effectief zijn. Door de stijgende bevolkingsdichtheid en afname van bodemvruchtbaarheid, is de voedselzekerheid de laatste jaren gedaald. Kleine zelfvoorzienende boeren hebben daarom behoefte aan manieren om de voedselproductie te verbeteren en het gezinsinkomen te verhogen.
‘Foundations for Farming’ is een relatief eenvoudige methode waarmee binnen korte tijd een grote toename van de oogst te realiseren is. In een naburig dorp heeft men met deze methode meer dan een verdubbeling van de oogst bewerkstelligd. Het is de bedoeling dat de deelnemende boeren ieder een stukje land gaan bewerken samen met een lokale projectmanager die hen zal hen leren alle stappen op de goede manier uit te voeren. Een onderdeel ervan is bijvoorbeeld het bedekken van het land met oud, droog materiaal zoals maïsstengels (dat normaal gesproken wordt verbrand). Hiermee wordt enerzijds bodemerosie tijdens zware buien voorkomen en anderzijds wordt regenwater beter vastgehouden, waardoor bescherming wordt geboden tijdens periodes van droogte.
De nieuwe projecten kunnen elkaar versterken. Het starten brengt natuurlijk kosten met zich mee, zowel voor begeleiding als voor materialen, die overigens zoveel mogelijk lokaal worden aangeschaft.

 

2018/2019 Talent foundation

talent foundation
-talent foundation-

Talent foundation helpt kansarme jongen wereldwijd.
De Talent Foundation PvT (Peter van Tilburg) is actief  in landen waar jongeren opgroeien in kansarme omstandigheden en waar een Landencommissie van Nederlandse en lokale mensen zorgt voor de selectie en begeleiding van TALENTEN in de leeftijd van 15 – 25 jaar die beschikken over een duidelijke ambitie en een talent op basis waarvan ze een betere toekomst voor zichzelf en hun omgeving kunnen realiseren. De ondersteuning bestaat uit financiële en/of materiële hulp gedurende maximaal 4 jaar en een waarde van maximaal 3000 euro/jaar.  Hiermee kunnen gereedschappen, (muziek)instrumenten, boeken of andere materiële zaken worden aangeschaft en kunnen kosten voor studie en/of levensonderhoud worden vergoed.

De jongeren moeten vanaf het begin in hun aanvraag duidelijk maken wat zij zelf gaan betekenen voor dorp, vrienden, familie en andere kansarme jongeren.

Wij werken samen in de malawi landen commissie waarbij twee talenten uit Blantyre en omgeving worden ondersetund. Vanuit het goede doel is Saulos Jali degene die de talenten ondersteunt.

 

2017: Lerarenhuis in Mkanda

zschoonmaakactie

In 2015 voltooide Het Goede Doel samen met Save the Children en de Malawiaanse overheid een volledige basisschool in het dorp Mkanda. In 2017 start, met een gift van Wilde Ganzen, de bouw van een lerarenhuis. Omdat Mkanda op anderhalf uur lopen van de stad ligt, was het niet gemakkelijk om onderwijzers te vinden die dagelijks anderhalf uur heen, en anderhalf uur terug wilden lopen. Met een eigen woning, een lerarenhuis, moet het mogelijk zijn om een aantal onderwijzers vast aan de school te verbinden.