In Malawi proberen mensen te ontsnappen aan extreme armoede. Wij, stichting Het Goede Doel, willen hen daarbij helpen. Dat doen we vooral met onderwijsprojecten.

Het Goede Doel & Malawi

Malawi is een van de armste landen ter wereld. Malawianen werken hard aan het verbeteren van hun levens. Stichting Het Goede Doel wil hen daarbij helpen. Daarom steunt de stichting sinds vijftien jaar projecten voor de armste bevolkingsgroepen. Het gaat om

Wat doen wij in 2020 en 2021

Tachtig procent van alle kinderen in Malawi maakt de lagere school af. Van de overige twintig procent hebben de meesten nog nooit een voet in een klaslokaal gezet. Bijna vijftigduizend kinderen moeten nog in het onderwijssysteem worden opgenomen. Daarom is onderwijs

Steun ons

Het Goede Doel kan niet zonder uw steun. Uw bijdrage aan onze projecten is dan ook zeer welkom. Steunt u onze projecten in Malawi? Maak uw donatie dan over naar rekeningnummer: NL 63 INGB 0006 2132 88 t.n.v. Stichting Het Goede Doel

Helpt u onze projecten in Malawi?

Draag bij aan beter onderwijs, schoolmaaltijden en kleuteropvang in twee Malawiaanse dorpen.

Ja, ik wil jullie steunen.