Calabash watertank project

de gevulde waterkruik

Het doel van het Calabash watertank project is tweeledig: schoon drinkwater en het opleiden van lokale mensen tot metselaars van de speciaal ontwikkelde watertank. De scholing biedt deze jonge metselaars een toekomst in Malawi. Zij kunnen onderhoud plegen maar vooral ook zorgen voor uitbreiding van het aantal tanks in de eigen omgeving en in andere dorpen. Om zo effectief mogelijk te werken, wordt er gebruik gemaakt van plaatselijke materialen. Schoon drinkwater zorgt ervoor dat kinderen bijvoorbeeld minder risico’s op ziektes lopen waardoor ze ook minder verzuimen op school. Lees meer over dit project >

Onderwijs en educatie

mkanda-nurseryTachtig procent van alle kinderen in Malawi maakt de lagere school af. Van de overige twintig procent hebben de meesten nog nooit een voet in een klaslokaal gezet. Bijna vijftigduizend kinderen moeten nog in het onderwijssysteem worden opgenomen. Daarom is onderwijs een van de speerpunten van het Goede Doel. Want ‘onderwijs’, zo stelde Nelson Mandela, ‘is het meest krachtige wapen om de wereld mee te verbeteren’. Lees meer over dit project >

Verbetering landbouwmethoden

Sinds drie jaar wordt gewerkt aan de verbetering van landbouwmethoden. In eerste instantie met de stichting ‘Beter Malawi’ en later met Seed4Farmers  leerden de plaatselijke boeren uit Mkanda/Thondwe een andere aanpak voor het bebouwen van hun land. De boeren werkten er volgens traditionele (en vertrouwde) landbouwmethoden die niet voldoende effectief zijn. Door de stijgende bevolkingsdichtheid en afname van bodemvruchtbaarheid, is de voedselzekerheid de laatste jaren gedaald. Kleine zelfvoorzienende boeren hebben daarom behoefte aan manieren om de voedselproductie te verbeteren en het gezinsinkomen te verhogen. Lees meer over dit project >

 

Talent foundation

talent foundation

Talent foundation helpt kansarme jongen wereldwijd.
De Talent Foundation PvT (Peter van Tilburg) is actief  in landen waar jongeren opgroeien in kansarme omstandigheden en waar een Landencommissie van Nederlandse en lokale mensen zorgt voor de selectie en begeleiding van talenten in de leeftijd van 15 – 25 jaar die beschikken over een duidelijke ambitie en een talent op basis waarvan ze een betere toekomst voor zichzelf én hun omgeving kunnen realiseren.
Lees meer over dit project >