Persoonsgegevens die worden verwerkt

HGD kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HGD verstrekt. HGD kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw e-mailadres – Uw IP-adres.

Waarom HGD gegevens nodig heeft

HGD verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen om u te bedanken voor uw gift. Daarnaast kan HGD uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening

Delen met anderen

HGD verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang HGD gegevens bewaart

HGD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar. HGD zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.