de gevulde waterkruik

Het doel van het Calabash watertank project is tweeledig: schoon drinkwater en het opleiden van lokale mensen tot metselaars van de speciaal ontwikkelde watertank. De scholing biedt deze jonge metselaars een toekomst in Malawi. Zij kunnen onderhoud plegen maar vooral ook zorgen voor uitbreiding van het aantal tanks in de eigen omgeving en in andere dorpen. Om zo effectief mogelijk te werken, wordt er gebruik gemaakt van plaatselijke materialen. Schoon drinkwater zorgt ervoor dat kinderen bijvoorbeeld minder risico’s op ziektes lopen waardoor ze ook minder verzuimen op school. En hoewel het eerste doel schoon drinkwater is, kunnen de tanks een waardevolle ondersteuning vormen in tijden van droogte. Malawi wordt geregeld door droogte geteisterd, met als gevolg mislukte oogsten en hongersnood. Opvang van regenwater in deze tanks is een oplossing van cruciaal belang in die tijden van schaarste.  De watertanks zijn gebouwd naar het  idee van Paul Akkerman die in meerdere Afrikaanse en Zuid Amerikaanse landen tanks voor opvang van regenwater heeft helpen bouwen. Hij begeleidde ook de eerste fase in Mkanda.

Het Calabash watertank project kent verschillende stadia. De allereerste tranche realiseerden we in samenwerking met Wilde Ganzen. In 2020/2021 en begin 2022 werd het project uitgebreid met behulp van andere donateurs (St.Vinckenslagh en Books4Life). Er stonden eind 2021, 28 regenwatertanks die gebouwd zijn met sponsorgeld door de plaatselijke Malawiaanse metselaars onder supervisie van Saulos Jali. In de afgelopen maanden van 2022 zijn nog eens 3 tanks van 10.000 liter gebouwd en 11 van 5.000 liter ondanks dat  cycloon Anna de bouw van de tanks stil legde en vertraagde.

De behoefte aan watertanks blijft bestaan en ook dit jaar zullen we weer zoeken naar middelen om de bouw van watertanks te kunnen voortzetten.

De materiaal kosten (cement, stenen, gaas etc. voor het bouwen van een tank bedragen om en nabij €250,- ).Voor veel Malawianen is dat een bedrag dat zij niet kunnen betalen. Voor een aantal is het wel haalbaar. Nodeloos te zeggen dat donaties nog steeds heel welkom zijn.

De regenpijp wordt bevestigd aan de tank.