Sinds drie jaar wordt gewerkt aan de verbetering van landbouwmethoden. In eerste instantie met de stichting ‘Beter Malawi’ en later met Seed4Farmers  leerden de plaatselijke boeren uit Mkanda/Thondwe een andere aanpak voor het bebouwen van hun land. De boeren werkten er volgens traditionele (en vertrouwde) landbouwmethoden die niet voldoende effectief zijn. Door de stijgende bevolkingsdichtheid en afname van bodemvruchtbaarheid, is de voedselzekerheid de laatste jaren gedaald. Kleine zelfvoorzienende boeren hebben daarom behoefte aan manieren om de voedselproductie te verbeteren en het gezinsinkomen te verhogen.

Inmiddels nemen 150 boeren deel.  Al deze boeren (mannen 53 en vrouwen 97) hebben de training gevolgd om de maisproductie  te verbeteren. Het zag er perfect uit.

Tijdens het laatste bezoek van Marius de Jong aan Malawi werd duidelijk dat er sprake was van een sterk verhoogde opbrengst Het Goede Doel Malawi onderhoudt voortdurend contact met deskundigen in Nederland op het gebied van landbouw. Dat wordt gecommuniceerd met de projectleiders Veronica Kuchikonde, Saulos Jali. De eerste kosten werden gedekt door sponsors en er werd gerekend op dat de hogere opbrengsten verdere kosten zouden kunnen dragen en leningen zouden kunnen terugbetaald.

Echter de boeren in Mkanda hebben nu een verminderde opbrengst van bijna 14% als gevolg van de lange droogte tijdens het begin van de regens. De gewassen zijn ook aangetast door uitloging als gevolg van de zware regens tijdens de cycloon Anna (en daarna Gombe). Dit had tot gevolg dat voedingsstoffen voor de planten niet toegankelijk waren voor de planten. De gewassen doen het redelijk goed en op sommige velden wordt toch een redelijke oogst verwacht. De boeren zijn nu een strategie aan het uitstippelen over hoe ze hun terugbetalingen moeten doen, aangezien de meesten niet de verwachte opbrengsten zullen halen.

Een andere uitdaging is hoe boeren kunnen leren met minder kunstmest tóch goed kunnen oogsten. De kunstmest is flink in prijs gestegen en het ziet ernaar uit dat dit nog toeneemt. Ook hier zijn de partners in Malawi weer allerlei creatieve oplossingen aan het bedenken. Voor het jaar 2021-2022 heeft de sponsor S4F voorzien in de middelen en ondersteuning.