Het Goede Doel kan niet zonder uw steun. Uw bijdrage aan onze projecten is dan ook zeer welkom. Maak uw bijdrage dan over naar het onderstaande rekeningnummer. Uw donatie is meer dan welkom.

NL 63 INGB 0006 2132 88
t.n.v. Stichting Het Goede Doel Tilburg.

De mogelijkheid bestaat om een overeenkomst te sluiten voor een periodieke gift. Zo’n periodieke gift is aftrekbaar voor de belasting.
Download hier de overeenkomst voor periodieke gift: Overeenkomst periodieke gift

Ik help mee en doneer

Vul uw gegevens zo volledig mogelijk in.
Bij Bedrag kunt u ook een eigen bedrag kiezen.

Bedrag