Tachtig procent van alle kinderen in Malawi maakt de lagere school af. Van de overige twintig procent hebben de meesten nog nooit een voet in een klaslokaal gezet. Bijna vijftigduizend kinderen moeten nog in het onderwijssysteem worden opgenomen. Daarom is onderwijs een van de speerpunten van het Goede Doel. Want ‘onderwijs’, zo stelde Nelson Mandela, ‘is het meest krachtige wapen om de wereld mee te verbeteren’.

mkanda-nursery

De kleuterscholen (voorschoolse opvang) in de dorpen Mkanda en Phalombe vormen een speerpunt voor het goede doel. Het zijn zogenaamde ‘Nanny-projecten’ voor kinderen tot zes jaar, als voortraject van het basisonderwijs. Essentieel in beide scholen is dat kinderen een voedzame maaltijd krijgen, want juist voor kleine kinderen is het belangrijk om ondervoeding te voorkomen en te zorgen dat hun lichaam en hersenen zich normaal ontwikkelen.
Met de leerkrachten wordt intensief gewerkt aan taalontwikkeling. De ouders worden nauw bij het onderwijs betrokken. Ook zij volgen onderwijs, gericht op lezen en schrijven. De met hulp van het Goede Doel gebouwde scholen zijn de ontmoetingscentra van Mkanda en Phalombe. Ieder jaar wordt door Het Goede Doel verder bijgedragen aan het voortbestaan en beheer van deze scholen.

De effecten van deze ondersteuning zijn steeds beter zichtbaar. De kinderen die voor-en vroegschoolse educatie hebben gevolgd zijn beter voorbereid en maken de school ook daadwerkelijk af. Een drastische vermindering van dropouts dus.